Nätverk som styrform

Spara favorit 11 jul juli 2019
Indalsälven från ovan

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna. Fokus riktas mot hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera nätverksstyrning i praktiken samt att jämföra organisering av och beslutsfattandet inom de olika nätverken.

Fakta

Deltagare
Jon Nyhlén
Pär Olausson