Avslutade projekt och aktiviteter

Spara favorit 29 dec december 2016

Genom att följa länkarna nedan hittar du information om CEDIF:s avslutade projekt och aktiviteter. Årtalen syftar till det år projektet eller aktiviteten avslutades.

2008 – Framtidens arkiv

Forskningen i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet har de senaste två åren fokuserat på skapandet av digitala dokument, dokumentanvändning och informationssökningsprocesser i olika typer av organisationer.

2008 – Lagring och arkivering

Lagring – Arkivering Två världar – en vardag?

2009 – Bygga Villa

Mittuniversitetet var en aktiv partner i ett av de första större projekt där man försökt ta tillvara den nya teknikens möjligheter att skapa e-tjänster som integrerade offentliga myndigheter och privat näringsliv i syfte att skapa största möjliga nytta för medborgare, myndigheter och näringsliv. Projektet startade hösten 2005 och avlutades tre år senare 2008. Redan i februari 2008 övergick projektets portal till drivas i privat regi, http://www.mittbygge.se/

2009 – Elektronisk dokumenthantering

Syftet med detta projekt är att med en explorativ ansats kartlägga problem kring bevarande, tillgänglighet, sökbarhet av elektronisk information och elektroniska dokument i ett stort järnvägsinfrastrukturprojekt, för att på så sätt definiera ett forskningsområde för fortsatta studier.

2009 – SMEdoc

Research for efficient records and document management

EnArk

EnArk är ett tvåårigt forsknings- och utvecklingsprojekt ska bidra till en mer långsiktig och ändamålsenlig digital arkivering hos företag och föreningar i Västernorrland.

GOINFO

Projektet GOINFO, God Informationsförvaltning, beviljades drygt 3 miljoner kronor för att under åren 2013-2014 (avslut skedde efter en utökad tidsperiod dock först sommaren 2015) arbeta med att ta fram metoder och verktyg för god informationsförvaltning. Projektet finansierades via medel från Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland samt Mittuniversitetet.

Projektet CEDIF

Centrum för Digital Informationsförvaltning var ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt inom mål 2 som bedrevs vid Mittuniversitetet i samarbete med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun. Projektet syftade till att utveckla modeller för effektiv och långsiktig förvaltning av information inom framför allt offentlig sektor men även privat näringsliv.

SPif

SPif (Strategisk plattform för digital informationsförvaltning). CEDIF har i samverkan med Mittuniversitetet, länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket (EU Regionala fond) erhållit resurser för en förstudie som ska identifiera och ta fram en övergripande strategisk plan för regionen, med fokus på god informationsförvaltning.