Studenttjänster

Spara favorit

Tjänster som du har nytta av när du studerar hos oss.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen STUDENTTJÄNSTER. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 24 svenska sidor och 22 engelska sidor som är taggade med STUDENTTJÄNSTER. Innehållet kan variera beroende på språk.

Ändra e-postadress

Under studietiden kommer du att ta del av viktig information via e-post. För att säkerställa att du tar del av informationen går det därför att få all...

Min profil

Här kan du ändra personliga inställningar, lägga upp profilbild och se din kvota.

Beställa intyg om dina studier

Du kan skriva ut intyg i PDF-format på svenska eller engelska. Gå till  Mitt Ladok   och logga in. Där väljer du "Intyg" i listen

Tentamensanmälan

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen, ansöka om pedagogiskt stöd vid tentamen och anmäla dig till tentamen på annan ort. Du anmäler du dig ti

 • Mitt schema

  14 oktober - 2019

  Du kan se ditt aktuella kursschema. I kursschemat ser du plats och tid då din salstentamen ges. Vid utsökning av kursschema så kan det på vissa

 • Wifi på campus

  15 oktober - 2019

  På campus kan du komma åt wifi genom Eduroam. Eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings-...

 • Avbrott på kurs

  26 augusti - 2019

  I Ladok kan du göra avbrott på en kurs i Mitt Ladok och under kolumnen "Oavslutade". Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart har du...

 • Ansökan om examensbevis

  29 augusti - 2019

  Ansökan om examen görs när du har fått slutbetyg på samtliga kurser som ska ingå i din examen. För information om examen besök www.miun.se/examen....

 • Schemautsökning

  14 oktober - 2019

  Här kan du göra en schemautsökning på kurs-, program- och lokalscheman.

 • Mina bibliotekslån

  14 oktober - 2019

  Här ser du dina bibliotekslån.

 • Här loggar du in till Ladok

  04 september - 2019

  I Ladok anmäler du dig till tentamen, ser dina resultat, registrerar dig på kurs, byter din e-postadress, ansöker om examen med mera.

 • Talsyntesen TorTalk

  26 augusti - 2019

  Läs med öronen. TorTalk finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter; e-böcker, PDF:er och inscannad text. Markera text på skärmen och få den...

 • Mina utskrifter

  14 oktober - 2019

  Här kan du se information om dina utskrifter.

 • Min e-post

  14 oktober - 2019

  Här kan du läsa din student e-post.

 • Boka grupprum

  14 oktober - 2019

  Som student kan du boka grupprum.

 • Bibliotekstjänster

  30 augusti - 2019

  Biblioteket hjälper dig. Här ser du deras tjänster.

 • Ansökan om tillgodoräknande

  14 oktober - 2019

  Ansökan, endast den som är student vid Mittuniversitetet, registrerad på kurs/program, har rätt att ansöka om tillgodoräknande här.

 • Karriärsök

  22 augusti - 2019

  I karriärsöken hittar du annonser från företag och organisationer som söker studenter.

 • Programsidor

  09 juli - 2019

  Här ser du en lista på de program som har egna sidor med studentinformation.

 • Mina filer

  14 oktober - 2019

  Här hittar du dina dokument, bilder och andra filer.

 • Mina tentamensresultat

  16 oktober - 2019

  Senast 18 arbetsdagar efter tentamen kan du här ta del av dina rättade papperstentamen digitalt.

 • MIUN-kortet

  22 augusti - 2019

  Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort. Ett kort med...

 • Mina kurser i Moodle

  22 oktober - 2019

  Här når du dina kurser i Moodle som är universitetets lärplattform. Här hittar du kursmaterial, gruppindelningar med mera. Om Moodle Moodle är...

 • Moodle som app

  22 oktober - 2019

  Moodle finnas även som app. Om Moodle Moodle är Mittuniversitets lärplattform. Som antagen eller registrerad student får du automatiskt tillg&ar